Krótkie, zwinięte rurki z charakterystycznym żłobieniem pochodzące z regionu Emilia Romania. Ich własnoręczne przygotowanie jest bardzo pracowice i czasochłonne, a także wymaga specjalistycznego sprzętu,  jakim jest „grzebień” do garganelli.